testtt

פסיכולוגיה חיובית

פסיכותרפיסטית כענף מחקר רב-השפעה שיש לפתחו, נשענת על הערכות מחקר שניתחו את הסיבות המרכזיות המשפיעות על תחושת האושר.

התמחויות NLP

ניסיון 5

מספר רשיון

גישה טיפולית

  • משך זמן פגישה שעה שעה
  • מחיר
  • מפגש היכרות ₪ 50
  • מפגש אחד ₪ 20
  • חבילת 3 מפגשים ₪ 30
תאום פגישה