Kapil Expert hans

פסיכולוגיה חיובית

פסיכותרפיסטית כענף מחקר רב-השפעה שיש לפתחו, נשענת על הערכות מחקר שניתחו את הסיבות המרכזיות המשפיעות על תחושת האושר.

התמחויות CBT, תודעת אושר, הוספת התמחות

ניסיון 5

מספר רשיון

גישה טיפולית

  • משך זמן פגישה שעה שעה
  • מחיר
  • מפגש היכרות
  • מפגש אחד
  • חבילת 3 מפגשים
תאום פגישה